LATEST NEWS

7 SEPTEMBER 2022

Meeting with Governor of Penang

TYT Tun Dato’ Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak menerima kunjungan hormat daripada YBhg. Tan Sri Zarinah Anwar, Pengerusi, Projek University Kepimpinan Wanita Asia (AWLU).

Hadir bersama ialah YBhg. Puan Sri Siew Yong Gnanalingam, YBhg. Prof. Dr. Johan Saravanamuttu, Ahli-Ahli Lembaga Pengarah serta Dr. Cecilia Ng, Penasihat.

YBhg.Tan Sri Zarinah membincangkan perancangan-perancangan dan inisiatif-inisiatif bagi penubuhan universiti antarabangsa untuk wanita khususnya di Asia.

___


His Excellency, Tun Dato Sri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak hosted a visit from the Honourable Tan Sri Zarinah Anwar, the Chairman of the Asian Women's Leadership Project Malaysia.


Also present were Puan Sri Siew Yong Gnanalingam and Professor Johan Saravanamuttu, members of the Board, and Dr Cecilia Ng, adviser.

Tan Sri Zarinah Anwar discussed the programmes and initiatives in the setting up of this international university for women in Asia.